Høring fra NKK om fullcertordningen – Norsk Schapendoesklubb

Høring fra NKK om fullcertordningen