Årsmøte – Norsk Schapendoesklubb

Årsmøte

Her finner du protokoller og sakspapirer fra klubbens årsmøter og eventuelle ekstraordinære årsmøter.

 

Årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb lørdag 21.3.2020, kl 1500.

OBS OBS! Dagen er endret i forhold til det som sto i siste Schapendoesposten.
Vi planlegger å ha det i Oslo-området, og kommer tilbake til konkret møtested.

Forslag til  saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 4 uker før møtedato i følge lovmalen, det vil si 22.februar 2020. Saker sendes til post@schapendoes.no, eventuelt til NSK v/leder Vigdis Ingjer, Holmsensvei 2, 1467 Strømmen.

Følgende verv er på valg :

Styret:

Leder (Vigdis Ingjer) 2020-2022
2 styremedlemmer (Ed ten Hacken, Ellen Stene Bakke) 2020-2022,
2 varamedlemmer (ikke besatt) 2020-2021.

Valgkomitéen
Leder (Hanne Jakobsen) 2020-2020
Varamedlem (Cathrine Hovland) 2020-2021

Revisor (Jostein Skår-Ekse) 2020-2022
Vararevisor (ikke besatt) 2020-2021

Forslag til kandidater sendes på mail til Hanne Jakobsen, leder av valgkomitéen hjakobsen2@gmail.com

Husk at kandidatene må forespørres og ha takket ja før forslag sendes inn.