Fra menyen medlemssider/årsmøte/arkiv årsmøte finner du protokoller og sakspapirer fra klubbens årsmøter og eventuelle ekstraordinære årsmøter.

Årsmøte 2021

Årsmøtet ble avholdt digitalt via Teams den 14. mars 2021.

Innkalling til årsmøte 2021

Protokoll årsmøte 2021

 

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøtet 2020 ble ikke avholdt pga Corona/Covid-19 pandemien.