Årsmøte – Norsk Schapendoesklubb

Årsmøte

Her finner du protokoller og sakspapirer fra klubbens årsmøter og eventuelle ekstraordinære årsmøter.

 

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb lørdag 21.3.2020, kl 1500.

Sted: Høybråten Vel hus (gamle Høybråten stasjon, Linjebakken 4.)
OBS! Dagen er endret i forhold til det som sto i siste Schapendoesposten.

Dagsorden:
1) Konstituering av årsmøtet
a) Godkjenning av innkallingen og dagsorden
b) Valg av ordstyrer
c) Valg av referent
d) Valg av tellekorps, to personer
e) Valg av protokollunderskrivere, to personer
2) Årsberetninger
3) Premiering av årets Schapendoes
Rallylydighetsschapendoes, Årets oppdretter,
Årets agilityschapendoes
Årets utstillingsschapendoes.
4) Revidert regnskap for 2019
5) Budsjett 2020
6) Planer for 2020
7) Valg
a) Leder for 2 år. 2020-2022
b) 2 styremedlemmer for 2 år. 2020-2022
c) 2 varamedlemmer til styret for 1 år. 2020-2021
d) Leder valgkomiteen for 2 år. 2+2+-2022
e) Vara i valgkomiteen for 1 år. 2020-2021
f) Revisor for 2 år. 2020-2022
g) Vara Revisor for 2 år. 2020-2022

Årsmøtet avholdes i henhold til klubblovenes kapittel §3. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ik ke ved valg.

Velkommen til årsmøtet i Norsk Schapendoesklubb!

Mvh Styret
Norsk Schapendoesklubb