Norsk Schapendoesklubb er medlem av DoesData. DoesData er en database for alle schapendoeser i hele verden – det vil bli lagt inn all mulig informasjon om hver enkelt hund, så som stamtavler, bilder, avlsbedømmelser, utstillingsresultater, helse-data osv.  Send gjerne informasjon om egne hunder med bilder til avlsraad@schapendoes.no. Desto mer informasjon – desto bedre blir denne databasen.

Databasen er lukket men klubbens medlemmer kan få gratis lesetilgang “Readers Account”.
Skjema kan bestilles via avlsraad@schapendoes.no.