Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    Referater fra styremøter
    Referater fra andre møter  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Klubben : Informasjon fra styret : Referater fra andre møter

Referater fra andre møter

Skriv inn teksten din her...

 

Referat Komitemøte med styret og alle komiteer i NSK

Dato: 28.08.2014

Referent: Tuva

Til stede: Anniken, Lena, Vigdis ingjer, Vigdis Ege, Tuva

Forfall: Nina, Kristin, Anne, Astrid, Heidi, Kathrine

Sted: Hos Lena

1. Godkjenning av innkalling
OK

2. Aktivitetskomiteen

Komitemedlemmer

Vigdis Ege ønsker ikke å være leder, men vil gjerne fortsette i komitèen. Det trengs fremdeles flere medlemmer inn i Aktivitetskomiteen. Det er laget en liste over aktuelle medlemmer som kan kontaktes. (Heidi Gjerstad, Tuva)

Aktivitetsdag i nord

Det har vært snakk om å arrangere en aktivitetsdag nordpå til sommeren. Dette vil bli diskutert mer på et seinere tidspunkt. (Alle, spesielt aktivitets-komiteen og styret)

Dogs4all

Trenger fremdeles flere personer til Dogs4all. Dette skal annonseres på facebook. De som kan hjelpe, skal ta kontakt direkte med Lena. Det er også aktuelt å høre med oppdrettere ang hjelp til stand. (Anniken, Lena, alle )

Tur på Ekeberg

24/9 kl. halv 7 er det schapendoestur på Ekeberg. Møtes ved parkeringsplassen ved idrettshallene.

Andre aktiviteter

Klubben ser på muligheten for å repetere turen til hytta til Vigdis Ege.

3. Brukshunsansvarlig

Pga. sykdom var ikke brukshundkomiteens medlemmer tilstede på møtet.

4. Valpeformidler

Har ikke mulighet til å delta, men har gitt respons i forkant av møtet:

  • Ønsker mer info fra oppdretter, hvor mange er solgt osv. Dette skal tas opp på oppdrettermøte

  • Ønsker å fjerne ventelista. Selv om ventelista ikke brukes på nåværende tidspunkt, avventer vi med å fjerne denne. (Avlsrådet/styret)

5. Medlemsansvarlig
Medlemsfrafall

Pga. nytt system hos NKK for klubbinnmelding, er klubben dessverre redd vi har mistet en del medlemmer. (Medlemsansvarlig med hjelp fra styret og avlsråd)

Brev til valpekjøpere

Klubben ønsker å ha et brev til valpekjøpere med blant annet generell info om schapendoes og klubben. Klubben håper et slikt brev kan få flere til å melde seg inn.

Velkomstpakke

Velkomstpakke til nye medlemmer: Gamle medlemsblader, velkomstbrev og brosjyre om schapendoes.

Valpekjøpere

Det ble ytret ønske om å publisere nye valpekjøpere i medlemsbladet. Kontaktinformasjon og navn vil selvfølgelig kun bli publisert med tillatelse fra valpekjøperen.

Medlems-ansvarlig med hjelp fra styret og avlsråd

6. Kasserer

Kasserers oppgaver har endelig begynt å komme under kontroll. Kasserer har nå alle nødvendige tilganger. Kasserer har gjort en god jobb for å få alt på plass.

7. Avlsrådet

oppdrettermøte

Avlsrådet holder oppdrettermøte den 19/10, samme dag som ekstraordinært årsmøte(se under styret). Dette vil også være aktuelt for eiere av aktuelle hannhunder til hannhundlista. (Avlsrådet)

Gentest for PRA

Laboklin er godkjent av NKK som laboratorium for testing av PRA på schapendoes. Den Nederlandske klubben har kommet med en anbefaling til de andre schapendoesklubbene om ikke å bruke laboklin. Grunnen er at avlsrådene vil være helt avhengig av at eierne sender svaret inn til klubben og at man er også usikker på om laboklin driver samme kontroll av prøvesvarene. Avlsrådet har kontaktet NKK, og vil se nøyere på dette.

Avlsbedømmelser

Alle avlsbedømmelser fraSpesialen er nå godkjent i Nederland

Valpeserfikat

Avlsrådet har utformet et valpeserfikat. Dette ble godkjent på møtet.

Oppdretterlister

Avlsrådet har gått gjennom oppdretterlista og oppdatert denne. (Avlsrådet)

8. Styret

Styret har siden årsmøtet gjort mye for å få nytt styre opp å gå, og for å få en oversikt over klubben og styrets oppgaver. Det har vært høy møtefrekvens og mange saker til behandling på møtene.

Styret jobber for å styrke kommunikasjonen mellom klubben, schapendoeseiere og medlemmer. Styret ønsker å gjøre klubben mer synlig i hundemiljøet.

Ekstraordinært årsmøte

Det vil bli avholdt et ekstraordinert årsmøte for å behandle NKKs avgjørelse vedrørende fjerning av stor cert. Dette vil trolig bli holdt 19/10 kl. 16 så lenge aktuelt lokale er ledig. Det vil bli organisert et oppdrettermøte i etterkant av årsmøtet.

9. Utstillingskomiteen

Komitemedlemmene hadde ikke mulighet til å stille på møtet, men har sendt en respons på innkallelsen i forkant av dagens møte.

Juniordagen

Juniordagen er blitt avlyst pga. for få påmeldinger. Det ble diskutert om vi kunne gjøre juniordagen litt mer til en aktivitetsdag, blant annet med fokus på barn/ungdom. Konkurranser som beste triks, fineste kortklipte schapendoes ble nevnt i tillegg til oppvisning av rallylydighet-/agility-/lydighetsøvelser. Tanken blir da at utstillingskomiteen har ansvar for det praktiske, avlsrådet tar ansvar for bedømmelsen og aktivitetskomiteen tar ansvar for konkurranser/annet opplegg.

Spesialen

Fra utstillingskomiteen: Ønske om å flytte vår spesialutstilling fra 30. til 23. mai(pinsehelga), men forutsatt at styret kan stille. Grunnen til ønsket om datobytte er pga. den danske schapendoesklubben har spesialutstilling samme dag.

Mange fra styret har problemer med å delta pinsehelga. Det ble derfor bestemt å flytte årets spesial til 20. Juni.

Det ble også ytret ønske om å flytte Spesialen tilbake til August, og dette vil bli diskutert nøyere med utstillingskomiteen. Det ble også diskutert hvordan vi kan rekruttere flere til å delta på Spesialen. Tiltak som ble nevnt for å øke rekrutteringen er å ta direkte kontakt med eiere av importhunder, samt ringe oppdrettere for å informere om utstillingen, rekruttere. (Utstillings-komiteen, Avlsrådet, aktivitets-komiteen )

Dommerforslag

Fra utstillingskomiteen: Ønsker om dommerforslag til Spesialen.

Liste over nederlandske dommere med markering av de som har mulighet til avlsbedømmelse skal sendes til utstillingskomiteen i tillegg til dommerønsker som kom opp på møtet. Det er ønskelig at Utstillingskomiteen får tak i en oppdatert dommerliste fra Nederland. (Utstillingskomiteen)

10. Strategidokumentet

Noen endringer ble gjort i dokumentet. Se tilsendt strategidokument.

Eventuelt

Leie lokal

NKKs lokaler er allerede i bruk den 19/10. Lena skal ta kontakt med sin lokale hundeklubb for å høre om deres lokaler er ledige. Det er ønskelig at samtlige av styrets medlemmer er tilstede på dette møtet. (Lena)

Skype

For de med lang reisevei, vil det være mulighet til å delta på klubbens møter ved bruk av skype.

Obduksjonsfond

Avlsrådet har snakket om opprettelse av et obduksjonsfond for hunder med uforklarlig død/ dødsfall i valpekull. Avlsrådet skal se nærmere på dette, med tanke på evt. retningslinjer og praktisk bruk av dette. Saken skal så oversendes styret. (Avlsrådet)

Avlsrådets rolle

Det er ønskelig at avlsrådet skal fungere som et hjelpeorgan der det skal være lavterksel for schapendoeseiere å få hjelp ang. avl og oppdrett. 

 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb, Holmenveien 22 G, 0374  Oslo - kontakt oss - Telefon 48171210
© 2018  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail