Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    Avlsrådet
    Avlsregler
    Helse
    Oppdrettere
    Valper
    Hannhundliste
    DoesData
    Avlsbedømmelse
    Tips til tispeeiere
    Omplasseres  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Avl og oppdrett : Helse

Helse

Avl og hund vil alltid bringer frem sterke følelser, i forhold til en drømmen om å starte eget oppdrett. Men det er mange som glemmer hvor harde valg en må ta som oppdretter, det å faktisk innse at enkelte hunder faktisk ikke bør avles på og at en drøm vil på den måte forsvinne. Det er veldig enkelt å argumentere for at det er verdens vakreste og snilleste hund, for hvem er ikke det. Det er derfor veldig lett å kunne bagatellisere sykdommer eller defekter for å kunne følge drømmen om å starte oppdrett å ha valper med det som et argument. Avl vil alltid være et kalkulert risiko prosjekt, der en må ta hensyn til plusser og minuser. Det å innse at du har lagt ned masse tid og penger på en drøm om å ha kull på hunden, blir lagt i grus er en veldig vanskelig avgjørelse å ta. Mange vil ha mening om hva som er viktig og ikke viktig hva som er bagatell og ikke, men i hovedsak skal vi bestrebe å avle frem fysisk og psykisk friske hunder.
 
Det som skal ligge til grunn for avl er som det står i punkt 1 i NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett:
Avl og utvikling av hunderaser skal baseres på langsiktige mål og sunne prinsipper slik at avlen fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.
 
Det har vært snakket og diskutert mye om øyedefekter på rasen på de sosiale medier og den forandringen som ble gjort av avl reglene i 2017. Håper dette innlegget kan hjelpe flere, til å få et innblikk i problemstillinger i forbindelse med å avle på affiserte hunder. 
 
Fremre Y-søms katarakt er en arvelig øyedefekt, dette er bekreftet av øyespesialister, og at den har en antatt autosomal recessiv arvegang. En hund med fremre Y-søms katarakt vil mest sannsynlig ikke ha noen store plager og synsproblemer. Men det er heller ingen garanti for at den ikke vil utvikle seg og dekke større deler av synsfeltet, eller at hunder faktisk kan ha fysiske plager i forbindelse med dette.
 
Spørsmålet er om en skal aktivt bruke hunder, som har fått påvis fremre Y-søms katarakt i avl. Avls anbefalingen sier at hunder som kombineres med en som har påvist Y-søm katarakt, må være bekreftet fri for sykdommen. Og det henstilles til at det skal utvises forsiktighet rundt bruken av disse hundene.
 
Nå finnes det ikke noen DNA test på denne øyedefekten som kan bekrefte at hunder er genetisk fri og som kan kombineres med en affisert. Dette kan vi med PRA. Der vi har en DNA test som da åpner for å bruke hunder som er bærer av PRA genet, I kombinasjon mot fri, og dette vil ikke gi affiserte hunder. Dersom du ser på øyelysninger som er utført på rasen, er det en relativ stor utbredelse av fremre Y-søms katarakt. Det vil derfor være en risiko å bruke hunder som har fått påvist Y-søms katarakt i avl. Det er da en stor sjansen for at begge hundene i kombinasjonen kan være bærer og affisert av defekten.
 
Vi har allerede fått bekreftet på et kull her i Norge, der kombinasjonen var i henhold til avlsanbefalingene fra øyespesialistene (kombinasjonen var da godkjent i forhold til de gamle avlsreglene for rasen). I denne kombinasjonen var Mor øyelyst uten anmerkning og far var diagnostisert med Y-søm katarakt. Ved fornyelse av øyelysning ble mor diagnostisert med Y-søm katarakt. Slik at ut fra antatt autosomal recessiv arvegang, vil alle valpene i dette kullet gå fra å ha en 50% sjanse til å være bærere av fremre Y-søms katarakt, til å være 100% sikker bærer og store sjanser for å selv bli affisert av y-søm katarakt. Dette er en meget uheldig kombinasjon og bekrefter at vi må være forsiktig å bruke affiserte hunder i avl. Da dette vil begrense antallet hunder som er fri på en allerede liten avlsbase.
 
Ved å forandre på avlsreglene tilbake til å ikke godkjenne bruken av hunder med Y-søms katarakt utviser vi en forsiktighet, og gjør et tiltak for å begrense antall bærere. Da det finnes flere tilfeller der hunder som er brukt i avl, var øyelyst fri men som senere har fått påvist Y-søms katarakt. I hovedsak utelukkes ikke hunder som er bærer av Y-søms katarakt, men hindrer en bevist og kalkulert handling for å øke sjansen for å doble og øke antall bærere av defekten.
Med tanke på at vi jobber med en rasen har en liten avlsbase er det viktig å ikke øke antall hunder som er bærer av en øyedefekt.
 
Styret i Norsk Schapendoes klubb har blitt beskyldt for å innføre strenge krav i forhold til øyedefekter og som vil ødelegge for mangfoldet og avlsbasen. Det er ikke innført strengere avlskrav enn hva det er i rasens hjemland og styret ser ingen grunn til at vi skal innføre mildere krav som vil på lang sikt forringe rasen helsemessig i Norden.
 
For at flere skal være bevist dette, så har jeg hentet ut deler fra avlsreglene for Schapendoes I Nederland og den sier følgende:
4.3.1.
Øyesykdommer: Dyr som (ikke er testet) ikke er "fri" for øyefekter utelukkes fra avl.
Søsken, foreldre og etterkommere av disse hundene som har en defekt av arvelige øyesykdom kan brukes i avlsprogrammet, men kan ikke kombineres med hunder, hvor deres foreldre, søsken eller avkom lider av samme arvelige tilstand.

 
4.3.2.
Katarakt: På Schapendoes er det en form for katarakt som bare blir observert senere I livet. Avkom av disse hundene kan bare brukes i avl etter 36 måneders alder, forutsatt at de er øyelyst og erklærte "fri" av en alder på 34 måneder eller eldre.

https://www.schapendoes.nl/cms/wp-content/uploads/fokken/Verenigingsfokreglement-2015.pdf
 
Her er et utgrag fra de Danske Etiske avlsregler:
2.  Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avlen. Parringer der har givet hvalpe med alvorlige defekter bør naturligvis ikke gentages.
http://www.schapendoes.dk/etiskeregler
 
Utgrag fra de Svanske krav for valphänvisning (RAS):
Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år före parningsdatum och konstaterat fria från ärftliga förändringar
http://storage.hundpoolen.com/files/e114dcac-e423-4648-a4a8-1e0a7e51ab40/04d1c126-7fae-430c-b514-04ea1cf65900.pdf
 
Som dere kan se er de Norske avlsreglene er i samsvarer de med avlsreglene som er nærligende å sammenligne seg med, og hvor vi  I hovedsak henter våre avlshunder ifra.
 
Jeg håper alle forstår at vi jobber mot et ønske om å bevare at rasen i fremtiden skal bestå av genetisk friske hunder. Ikke for å sette kjepper I veien for noen, men med en kjærlighet til denne fantastisk rasen. Og med hjelp av nåværende oppdrettere og fremtidige håper vi at vi alle kan jobbe for dette målet, gjennom åpenhet og samarbeid.
 
Mvh Ellen Stene Bakke
​Leder for avlsrådet


 


Artikkler om øyesykdommer av:
Ellen Bjerkås DVM, PhD, Ret Dipl ECVO
Professor em., Norges veterinærhøgskole
 
Fra <https://sites.google.com/site/oftovet/home>
 
Medfødte øyesykdommer
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvZnRvdmV0fGd4OjI3Nzc3MTMzMDk5ZWI4ZjA
 
Ervervede øyesykdommer
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvZnRvdmV0fGd4OjQ3MGNlYTYxMjIzN2VjNjU
 
Ref. Avlsanbefalinger fra autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvZnRvdmV0fGd4OjE3Njc1OTVkODM0NjMwYTU
 


Ref: Mailer fra øyelysere
 
Fra: Ernst Otto Ropstad
Sendt: februar 2017

Hei,
Fremre y-sømskatarakt ansees som arvelig.
Norsk selskap for veterinær oftalmologi (NSVO) følger procedure notes fra ECVO ( European College of Veterinary Ophthalomologists). ECVOs anbefalinger er at hunder med fremre y-sømskatarakt kan brukes avl, dersom de parrer mot hund fri for tilstanden. Begrunnelsen for dette er at denne formen for katarakt ikke utvikler seg til total katarakt og har minimal/ingen betydning for hundens synsevne. Sverige (SSVO) følger ikke ECVOs anbefalinger for øyeblikket, men jobber for å implementere disse i nær fremtid. De aller fleste andre esteuropeiske land følger ECVOs anbefalinger.
Den enkelte raseklubb står fritt til å praktisere en strengere avlspolitikk basert på en totalvurdering av tilgjengelig avlsmateriale.
Mvh
Ernst-Otto Ropstad
Førsteamanuensis, DVM PhD Dipl ECVO
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Institutt for sports- og familiedyrmedisin
 
Fra: Kristin Lange
Sendt: januar 2017

Hei
Fremre Y søms katarakt regnes som arvelig. Det er sentralt foran i linsen og i linse sømmene. Det som betegner Y søms katarakt er at det hyppigst er av en ikke alvorlig grad dvs små fortetninger/ forandringer . Men vi ( de norske øyelyserne)  mener at hvis dette forsterkes i avl vil vi etter hvert antagelig oppleve at katarakten vil bli av mer alvorlig karakter.
 1-2 kull totalt pr tispe / hannhund.
 At 25 % av hundene som det avles på har fremre Y søms katarakt finner jeg betenkelig. Her aner jeg problemer i fremtiden. Brukes forsiktig er jo et vidt begrep, men det er viktig at man legger vekt på at de avlsdyrene med fremre Y sømskatarakt som brukes er verdifulle avlsdyr for rasen. 1-2 kull må vel betegnes som forsiktig.
Hilsen Kristin Lange
Veterinær og autorisert øyelyser
Jessheim dyreklinikk
 
Fra: Birgitte Grann Greve
Sendt: februar 2017

Hei
 
Du tar opp en veldig viktige og vanskelige sak. Det er få sykdommer vi har full oversikt over arveligheten til og få kan med 100% sikkerhet kan uttale seg om arveligheten. Enkelte sykdommer har man full oversikt over, andre må man si er stor sannsynlighet for arvelighet. Vi anser fremre Y søms katarakt som arvelig katarakt. Jeg legger inn Ernst Otto Ropstad på kopi, da han sitter som formann i den norske øyelyser foreningen og er har den høyeste utdannelsen/ kompetansen i Norge på dette.
 Jeg svarer ut ifra den kunnskapen jeg har på dette. Vi følger de enhver tid gjeldene reglene til ECVO ” Ecvo manual for Presumed Inherited Eye Disease in Dogs and Cats” og de norske ”avlanbefalinger” Viktig å legge vekt på at vi beskriver det vi ser og gir anbefalinger om hva som bør brukes i avl.
I Norge har vi vært litt mer restriktive, men vi anbefaler nå å parre mot fri. Vi følger det som ble vedtatt på HED-møtet i ECVO for ca 4 år siden. Så andre land i Europa som opererer under ECVO skal følge samme anbefaling. 
Hvorvidt enkelte raseklubber i de ulike europeiske landene ønsker å håndheve dette strengere er imidlertid opp til dem. 
Man bør alltid tilstrebe å bruke så friske individer som mulig når man skal prøve å gjøre en rase med lite avlsmateriale sunnere. 
Ditt spørsmål vedre bruken av en hannhund som er far til 25 % av valpene er selvsagt berettiget. Han vil selvsagt bringe dette videre til sitt avkom. Det er da ekstra viktig å parre mot fri. Jeg kan vel ikke si at jeg syntes det er ”forsiktig” bruk av en hannhund, dersom han har/er far til 25% av valpene.
Man kunne jo frosset ned noe sæd og satt ham på ”vent” litt til man ser om avkommet får noen forandringer. Dette bør diskuteres i avlsrådet i klubben og man må da tenke på helheten til utviklingen av rasen i Norge.
 
Lykke til med et videre godt avls arbeide!
BIRGITTE GRANN GREVE
Daglig leder, Veterinær og autorisert øyelyser
AniCura Region Oslo
 
 

 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb,   - kontakt oss
© 2019  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail