Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    RAS ver.2
    Høring av Avlsregler 2018
    Høring avlsreglene 2017  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Avl og oppdrett : Avlsregler : Høring av Avlsregler 2018

Høring av Avlsregler 2018

HØRING AVLSREGLER

Først sendt medlemmene 18.09.2018. Revidert versjon av 
06.10.2018 hvor kommentarer fra NKK av 02.10.2018 er innarbeidet  følger under. 

På ordinært Årsmøte 2018 den 18.03.2018 i Norsk Schapendoesklubb ble det sendt inn flere forslag til endring av avlsreglene. Disse forslagene ble ikke behandlet på Årsmøtet, da reglene for endring av avlsreglene krever at Årsmøtet vedtar endringer etter en høringsrunde.
Regler for endring av avlsregler er; Ved endring av avlsreglene på Årsmøte skal det minimum 3 mnd. i forkant av Årsmøte sendes ut høring blant medlemmer med faglig (fagekspertisers uttalelser) dokumentert begrunnelser vedrørende fordeler og ulemper med ønske om forandring. Tilbakemeldinger fra høringen skal publiseres som egen sak og med vedlegg i Årsmøteinnkalling. Styrets anbefalinger skal gjenspeile majoriteten av tilbakemeldingen fra høringen, jf. sak 7c på Årsmøtet 2018 den 18.03.2018 (enstemmig vedtatt).

Vedlagt følger et høringsutkast til saksgrunnlag og forslag til nye avlsregler for Norsk Schapendoesklubb, hvor forslag til endringer av avlsregler innsendt til Årsmøtet 2018 og råd fra Avlsrådet er innarbeidet. Styret med bistand fra Avlsrådet, vil iht. vedtatte regler behandle alle innspill, innarbeide disse og fremme sak om endring av avlsreglene på Årsmøtet 2019.
Vi oppfordrer alle medlemmer om å sende inn sitt syn i saken.

Frist for innsending av høringsuttalelse er 03.01.2019.

Med hilsen
Ellen Stene Bakke
leder i Avlsrådet i Norsk Schapendoesklubb

Vedlegg 1:  Forslag til endring i Avlsregler (19.09.2018)
Vedlegg 2:  Mail fra Øyelysere (19.09.2018)


Innspill fra NKK på Høringen av avlsregler
Revidert versjon av 
06.10.2018

Høring på avlsregel  etter innspill fra NKK (06.10.2018)

Vedlegg 1:  Innspill fra NKK v/Kim K.L. Bellamy  (06.10.2018)
Vedlegg 2:  Forslag til endring i Avlsregler (06.10.2018)
 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb,   - kontakt oss
© 2019  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail