Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    Informasjon fra interimstyret
    Referater fra styremøter  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Klubben : Informasjon fra styret : Informasjon fra interimstyret

Kandidatar til styreverv

KANDIDATER TIL STYREVERV
Til alle medlemmer.
Gjelder valg på Ekstraordinært Årsmøte 11.11.2018
Som alle vet, er klubben helt uten et beslutningsdyktig styre, og de fleste komiteer er meget redusert eller helt uten representanter. Nytt styre skal velges på det kommende ekstraordinære årsmøtet 11.11.2018
Valgkomiteen jobber aktivt for å identifisere kandidater til nytt styre I klubben, men vi er helt avhengige av at alle tenker gjennom sin egen mulighet til å bidra, eller om de har forslag til kandidater.
De senere års konflikter har preget klubben, og det er viktig å sette sammen et styre som kan fungere godt på tvers av grupperinger, og som er villige til å jobbe sammen.
Valgkomiteen jobber med utgangspunkt i å få et balansert styre, enten nøytralt, eller med representanter fra begge sider av tidligere konflikter.
Samtidig er det slik at det ikke bare er opp til valgkomiteen å utforme endelig liste over kandidater. Alle kandidater som er nominert skal føres opp på stemmeseddelen, uavhengig av valgkomiteens innstilling.
Dersom du ønsker å stille opp, eller å nominere en person, så ta kontakt med oss via post@schapendoes.no så snart som mulig, slik at en mest mulig komplett liste kan følge med innkallingen.
Siste frist for å nominere kandidater er i henhold NKKs/klubbens lover 7 dager for ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteen vil verifisere at nominerte kandidater ønsker å stille til valg.
 
Mvh
Valgkomiteen
 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb,   - kontakt oss
© 2019  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail