Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    Klubbens historie
    Styret og komitèer
    Distriktskontakter
    Lover og retningslinjer
    Strategidokument
    Kontakt oss
    Bli medlem
    Årsmøte
    Informasjon fra styret
    Butikken
    SchapendoesPosten
    Følg oss på Facebook  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Klubben : Informasjon fra styret

Informasjon fra styret
27.1.2019. Informasjon om ordinært årsmøte 2019

Det innkalles til årsmøte i Norsk Schapendoes Klubb søndag 24.3.2019, kl 12.30.
Vi planlegger å ha det i Dramensområdet,men kommer tilbake til konkret møtested.

 

Følgende verv er på valg : Nestleder 2019-2021, Styremedlem 2019-2021, 
2 varamedlemmer 2019-2020. Valgkomitéen : Leder 2019-2021, varamedem 2019-2020.
Forslag sendes på mail til Jonny Ingjer,leder av valgkomitéen : jonny.ingjer@online.no.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes til post@schapendoes.no, eventuelt til NSK v/leder Nina M Nikolaisen,Tinnosvegen 41,3691 Gransherad

 

Forslag til kandidater og/eller saker som ønskes behandlet må være styret/valgkomitéen i hende/postlagt senest 4 uker før møtedato, i følge lovmalen. Det vil si 24.februar 2019.


Med vennlig hilsen

Styret i Norsk Schapendoes Klubb10.1.2019: Dato for styremøter : 
Tirsdag 15.1.2019, tirsdag 12.2.2019(den er foreløpig)


10.1.2019:Vi inviterer til medlemsmøte/oppdrettermøte angående avlsreglene som er sendt ut på høring, og som skal behandles på årsmøte i mars. Møtet avholdes i Oslo søndag 20 januar 2019, kl 14:00
Adresse: Neptune Energy, Filipstad Brygge 1
(hoveddøren er låst, men vi vil sørge for at alle slipper inn)

 
 
 

11.12.2018 : Høringsfristen i forbindelse med avlsreglene er utsatt til mandag 4.februar 2019. Det vil bli avholdt et oppdrettermøte i ca midten av januar, der dette blir eneste tema. Vi kommer tilbake med eksakt tid og sted.
Informasjon fra Ekstraordinært årsmøte 07.10.2018
Kjære medlemmer.
Det ble i helgen avholdt ekstraordinært årsmøte, og innsendt mistillitsforslag ble vedtatt. I prosessen frem til dette møtet har flere av styrets medlemmer og komiteer trukket seg, og de gjenværende styremedlemmer går ut av sine verv som et resultat av vedtaket. Revisor trakk seg tidligere i høst og valgkomite trakk seg fra sine verv under gårsdagens møte.
Det er også redusert representasjon i ulike komiteer. Avlsrådet er uten medlemmer, da de to siste medlemmene trakk seg dagen før ekstraordinært årsmøte.
Konsekvensen er at klubben nå er uten et fungerende styre, men det ble valgt et interimsstyre bestående av:
Inger Anette Backer
Jonny Ingjer
Wenche Skår-Ekse
Interimsstyret skal sørge for at de administrative forpliktelsene i klubben ivaretas, men har ikke beslutningsmyndighet på vegne av klubben.
Den ellers viktigste oppgaven til interimsstyret er å sørge for at det gjennomføres valg av nytt styre. Dette vil gjøres på et ekstraordinært årsmøte, innen 8 uker. Vi har som mål at dette gjennomføres så raskt som mulig, og innkalling vil komme senest 2 uker før fastsatt dato.
Ekstraordinært årsmøte 07/10/2018 valgte interimsstyrets medlemmer til valgkomite, og vi vil nå starte arbeidet med å finne egnede kandidater som kan legge gamle konflikter bak seg, og sikre en positiv utvikling for klubben og dens medlemmer.
Det var en felles oppfatning på årsmøtet om at klubben må se fremover, og at det er nødvendig og finne et styre som kan være samlende for ALLE medlemmene. Gamle konflikter skal “parkeres”, og det er på tide å rette blikket fremover.
Vi ber om at dere tenker gjennom om dere selv kunne tenke dere å stille opp i et av de mange vervene som nå skal fylles, eller om dere har forslag til kandidater som kan være aktuelle. Målet bør være at begge “grupperinger” er representert, og at dette gir en frisk start på noe som blir positivt.
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere trenger mer informasjon om de ulike vervene eller andre forhold rundt klubbens situasjon. E-postadressen er post@schapendoes.no.
Med vennlig hilsen
Interimsstyret
(og valgkomite)

 

 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb,   - kontakt oss
© 2019  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail