Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    Avlsrådet
    Avlsregler
    Helse
    Oppdrettere
    Valper
    Hannhundliste
    DoesData
    Avlsbedømmelse
    Tips til tispeeiere
    Omplasseres  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Avl og oppdrett : Avlsregler

Avlsregler

AVLSREGLER 2019

Revidert 24.03.2019

§ 1 Formålet med avlsreglene er å sikre at utvikling av Schapendoes skal baseres på langsiktige mål om økt genetisk diversitet og sunne prinsipper slik at avlen fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske egenskaper. Reglene presiserer de bestemmelser som avviker fra NKKs etiske retningslinjer for arv.

§ 2 Hunder med arvelige sykdommer/defekter skal ikke godkjennes for avl. Hvis nære slektninger av en hund med en arvelig sykdom brukes i avl, skal den pares med en hund som kommer fra en familie der nære slektninger er uten forekomst av samme sykdom. Jamfør dog §3.  
Note: nærslekt, defineres som, besteforeldre, foreldre, søsken, barn, og barnebarn.

§ 3 Alle avlsdyr skal øyenlyses. Når det gjelder øyensykdommer/defekter følger Norsk Schapendoesklubb ECVO-panelets avlsanbefalinger. Øyenlysings-attesten er gyldig ett år og skal være gyldig på parringstidspunktet.

§ 4 Alle avlsdyr skal ha kjent resultat av DNA-test på PRA eller godkjent genetisk fri gjennom foreldredyrs DNA-test. Bærere (+-, ab, N/PRA) skal kombineres med hunder som er fri (++, aa, N/N).

§ 5 Alle avlsdyr i Norge skal ha kjent HD-status. Godkjent HD-status er A eller B. HD-status C godkjennes kun ved parring med hund med status A. HD-status D og E er ikke godkjent for avl.
Det er ikke krav om kjent AD-status. Dersom AD er testet gjelder følgende: Godkjent AD-status er 0 eller 1. AD-status 1 godkjennes kun ved parring med hund med status 0. AD-status 2 og 3 er ikke godkjent for avl.

§ 6 Alle avlsdyr skal være vurdert eksteriørmessig gjennom avlsbedømmelse foretatt av rasespesialist.
Dispensasjon fra dette kravet kan gis til hanhunder som har oppnådd utstillings-championat.

§ 7 Ingen hund skal settes i avl før fylte 24 mnd. Tisper bør få første kull før fylte 6 år og skal ha siste parring før fylte 8 år. Når en tispe har fått et kull skal det gå minst 10 mnd. mellom fødsel og parring.

§ 8 På grunn av lav populasjon må antall avkom begrenses. Ingen avlsdyr skal ha flere enn 4 kull i Norge. Samme kombinasjon skal aldri gjentas. Innavlsgraden skal være lavere enn 6,25.

§ 9 Ved salg av valper er oppdretter forpliktet til å gi fyllestgjørende opplysninger om foreldredyrene og valpene, og veiledning om pass og stell av schapendoes, til valpekjøperne.PDF

Veiledning til oppdrettere.
Søknad:
Søknad om godkjenning av planlagt kull sendes avlsrådet i god tid før løpetid/paring. Møteplan ligger på klubbens hjemmeside.
Skjema finner du på klubbens hjemmeside.
Hvis du planlegger å bruke en utenlandsk hanhund må du sende med kopi av stamtavle/reg.bevis, DNA-test, øyenlysningsskjema og avlsbedømmelse. På norskeide tisper/hanhunder finner vi det meste på Dogweb, unntak er DNA-test hvis denne ikke er sendt inn til NKK og avlsbedømmelse hvis denne ikke er innsendt eller foretatt i klubbens regi.

Hanhund:
Hvis du trenger hjelp til å finne hanhund er du selvsagt velkommen til kontakte avlsrådet – vi hjelper så langt vi kan.

Arvelige sykdommer/defekter:
Det finnes få arvelige sykdommer på schapendoes – men tidlig nyresvikt, forhøyede leververdier, PDA (hjertesykdom) katarakt (øyesykdom), epilepsi er noe som er kjent. Når det gjelder defekter som utelukker hunder fra avl har vi haleknekk, stumphale, bittfeil (over- under- og kryssbitt) alvorlig tannmangel: flere enn to premolarer, manglende molarer, manglende hjørnetenner (canid) halefeil som “ringet hale”, blå øyne.

Avlsbedømmelse
Klubben har tilbud om avlsbedømmelse en gang i året i forbindelse med rasespesialen. I tillegg har også svensk og dansk Schapendoesklubb avlsbedømmelser i forbindelse med sine spesialutstilling. Hvis du får hunden din avlsbedømt i utlandet må du sende inn en kopi til avlsrådet.
Det er også en gang iblant mulig å få utført avlsbedømmelse i forbindelse med at rasespesialister for rasen dømmer på andre utstillinger i Norge. Da må du selv gjøre en avtale med denne dommeren.
Skjema bestiller du fra avlsrådet i klubben og etter at avlsbedømmelsen er gjennomført sender du skjema sammen med bilde av hunden og kopi av reg.bevis til avlsrådet. Vi vil ta en gjennomgang og sende det videre til avlsrådet i Nederland. Dette koster kr 200,00 for å dekke klubbens utgifter.

DNA-testen:
DNA-testen må gjøres i forhold til en øyensykdom – PRA. Denne testen er basert på forskning foretatt av Universitetet i Bochum, Tyskland og det er fortsatt dette laboratoriet som utfører testen. Det ligger et skjema på klubbens hjemmeside som du må fylle ut og ta med til veterinær som da tar blodprøve/swab av hunden og sender prøvene til Tyskland. Det ligger også et skjema på NKK side (Min side) som du også printer ut og når du får prøvesvaret kan du sende dette til NKK for registrering på Dogweb.
Testen til Bochum koster 66 euro. Universitetet i Bochum har hele tiden samarbeidet med klubbene i Europa og lister over prøvesvarene blir sendt til alle avlsrådene i Europa.
Det finnes andre laboratorier som nå også utfører DNA-testen, men disse er ikke villige til å samarbeide med schapendoes-klubbene og vi vil derfor sterkt anbefale at man bruker Bochum!

Info til avlsrådet:
Når hunden din har blitt paret er det fint om du sender en melding til avlsrådet gjerne innen en uke etter. Når valpene er blitt født vil vi gjerne ha beskjed innen 14 dager med antall og fordeling av kjønn.

Annonsering:
Så snart en kombinasjon er godkjent er du velkommen til å annonsere på klubbens hjemmeside under “planlagte kull”. Send inn fine bilder av hanhund og tispe og når du forventer paring.
Når valpene har kommet annonserer du under “valper født”. Annonseringen av valper er gratis. MRK. kun godkjente kombinasjoner/kull kan annonseres.

Valpeformidler:
Klubbens valpeformidler hjelper gjerne til med å formidle kontakt mellom oppdrettere og mulige valpekjøpere. Ta gjerne kontakt  hvis du ønsker hjelp.

Nye eiere:
Vi ønsker gjerne de nye eierne velkommen i Norsk Schapendoesklubb og styret har vedtatt at klubben dekker medlemskontigenten det første året, mens eierne selv må dekke grunnkontigenten til NKK.
De nye eierne må selv melde seg inn via Norsk Kennelklubb og betale regningen for så å sende kvitteringen til klubbens kasserer slik at medlemskontigenten kan refunderes. 
 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb,   - kontakt oss
© 2019  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail