AVLSREGLER 2019

Revidert 24.03.2019

§1 Formålet med avlsreglene er å sikre at utvikling av Schapendoes skal baseres på langsiktige mål om økt genetisk diversitet og sunne prinsipper slik at avlen fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske egenskaper. Reglene presiserer de bestemmelser som avviker fra NKKs etiske retningslinjer for arv.

§ 2 Hunder med arvelige sykdommer/defekter skal ikke godkjennes for avl. Hvis nære slektninger av en hund med en arvelig sykdom brukes i avl, skal den pares med en hund som kommer fra en familie der nære slektninger er uten forekomst av samme sykdom. Jamfør dog §3.
Note: nærslekt, defineres som, besteforeldre, foreldre, søsken, barn, og barnebarn.

§3 Alle avlsdyr skal øyenlyses. Når det gjelder øyensykdommer/defekter følger Norsk Schapendoesklubb ECVO-panelets avlsanbefalinger. Øyenlysings-attesten er gyldig ett år og skal være gyldig på parringstidspunktet.

§ 4 Alle avlsdyr skal ha kjent resultat av DNA-test på PRA eller godkjent genetisk fri gjennom foreldredyrs DNA-test. Bærere (+-, ab, N/PRA) skal kombineres med hunder som er fri (++, aa, N/N).

§ 5
Alle avlsdyr i Norge skal ha kjent HD-status. Godkjent HD-status er A eller B. HD-status C godkjennes kun ved parring med hund med status A. HD-status D og E er ikke godkjent for avl.

Det er ikke krav om kjent AD-status. Dersom AD er testet gjelder følgende: Godkjent AD-status er 0 eller 1. AD-status 1 godkjennes kun ved parring med hund med status 0. AD-status 2 og 3 er ikke godkjent for avl.

§ 6
Alle avlsdyr skal være vurdert eksteriørmessig gjennom avlsbedømmelse foretatt av rasespesialist.
Dispensasjon fra dette kravet kan gis til hanhunder som har oppnådd utstillings-championat.

§ 7 Ingen hund skal settes i avl før fylte 24 mnd. Tisper bør få første kull før fylte 6 år og skal ha siste parring før fylte 8 år. Når en tispe har fått et kull skal det gå minst 10 mnd. mellom fødsel og parring.

§ 8 På grunn av lav populasjon må antall avkom begrenses. Ingen avlsdyr skal ha flere enn 4 kull i Norge. Samme kombinasjon skal aldri gjentas. Innavlsgraden skal være lavere enn 6,25.

§ 9 Ved salg av valper er oppdretter forpliktet til å gi fyllestgjørende opplysninger om foreldredyrene og valpene, og veiledning om pass og stell av schapendoes, til valpekjøperne.