Hvis din schapendoes skal brukes i avl, må den i henhold til avlsreglene være vurdert gjennom en avlsbedømmelse.

Dispensasjon kan gis til hannhunder som har oppnådd utstillings championat.

Hvordan går jeg frem om jeg vil få gjort en avlsbedømmelse på hunden min?

Klubben har minmum en gang i året tilbud om avlsbedømmelse. Enten på en aktivitetshelg eller på klubbens årlige rasespesial. Om du ikke har mulighet de gangene klubben arrangerer, så forvtil ikke. Da følger du oppskriften under, men husk å være ute i god tid. Skjemaet sendes i posten, så beregn noen dager på dette.

 • Ta kontakt med klubben via avlsrådet på mail avlsraad@schapendoes.no og bestill avlsbedømmelse skjemaet. Er du ikke kjent med utfyllingen av skjemaet, så spør om du kan få en forklaring på dette fra avlsrådet. Det koster kr 250,- å få tilsendt skjemaet for dekke klubbens utgifter i forbindelse med avlsbedømmingen.
 • Sjekk utstillinger i nærheten av deg og se om noen av de godkjente rasespesialistene skal dømme på utstillingen. Link til godkjente rasespesialister vil du finne nederst på siden. Om du er i tvil om en dommer er godkjent, ta kontakt med Norsk Schapendoesklubb.
 • Når du har funnet en som er godkjent rasespesialist så tar du direkte kontakt med han/henne. Spør om vedkommende har mulighet til å foreta en avlsbedømmelse og avtal så tid og sted for når dette skal gjøres.  På engelsk er avlsbedømmelse oversatt til “inventarisastion form”.
 • På selve dagen for avlsbedømmelsen er det lurt om du har med et hardt underlag til å skrive på, reg.papirer på hunden din, penn, utstillingsbånd og eventuelt vekt. Om avlsbedømmelsen blir gjort på et sted hvor det avholdes en utstilling får man nok låne en målestav der, hvis ikke må du ha med det. Vekt og høyde på hunden skal noteres på skjemaet. Husk å ta med avlsskjemaet som du har fått tilsendt av avlsrådet.
 • På avlsbedømmelse skjemaet vil du se at det vil være et punkt som ikke er fylt ut av rasespesialisten og det er om hun er egnet eller ikke egnet for avl. Denne skal ikke fylles ut av rasespesialisten, denne vurderingen gjøres i Nederland.

Hva gjør jeg etter at jeg har gjennomført avlsbedømmelse på hunden min? 

 • Ta et oppstillingsbilde av hunden din fra siden, slik som bildet over illustrer.
 • Scann inn den hvite delen av skjemaet og en kopi av reg. bevis.
 • Send bildet av hunden, det hvite skjemaet og reg.bevis på mail til avlsrådet.
 • Det første arket av avlsbedømmelse skjemaet, det som er hvitt, beholder du selv. De øvrige to må du sende i posten til avlsrådets adresse.

Hva skjer etter at jeg sendt inn avlsbedømmelsen, reg.bevis og bildet til avlsrådet?

Når avlsrådet har mottatt mailen din med alle papirene vil de videresende dette til Nederland. Avlsrådet i Nederland vil så gjøre en vurdering om hunden din er egnet for avl, eller ikke egnet for avl. De aller fleste hundene som bli bedømt, blir godkjent for avl.

Når Nederland har gjort en vurdering, sender de sin beslutning til klubben med et skriv om hunden er godkjent eller ikke godkjent for avl. Dette vil klubben printe ut og sende deg i posten.

Hvis du har tatt avlsbedømmelse i utlandet: 

Svensk- og Dansk Schapendoesklubb arrangerer avlsbedømmelse i forbindelse med sine spesialutstillinger. Om du har foretatt avlsbedømmelse i utlandet må du sende inn en kopi til avlsrådet, slik at vi får registrert det hos oss.

Hva er en avlsbedømmelse?

En avlsbedømmelse er en detaljert gjennomgang av hver enkelt hund, sett opp mot rasestandarden. Det er altså ikke en konkurranse mellom hundene.

Det er kun spesialdommere som kan utføre avlsbedømmelse, det vil si dommere som er godkjent for å gjøre avlsbedømmelse av den nederlandske schapendoesklubben.

På selve avlsbedømmelses-skjemaet skal det stå registreringsnavn på hunden, registreringsnr., mors og fars navn. Fødselsdato på hunden skal også med, samt sted, dato og dommer.

Før bedømmelsen blir hunden mål og veid og fotografert. Under bedømmelsen blir en og en hund tatt fram til dommeren. Ofte vil dommeren danne seg et helhetsinntrykk og ber om at hunden vises i bevegelse.

Etter at hunden er bedømt får du med en kopi av det utfylte skjemaet.

Skalaen som brukes er:

B– særdeles god (eksellent)
G– god
V– tilstrekkelig god
T– tvilsom
U– utilstrekkelig
– som brukes hvis hunden har en alvorlig feil
Bedømmelsen er delt inn i 6 hovedområder:
 1. Helhetsinntrykk: her vurderes rasetype, forholdet mellom lengde og høyde, benbygning, pels og temperament.
 2. Hode: Her vurderes uttykket, formen på skallen og snuten, skallens innbyrdes forhold, bitt, form og farge på øynene, pigment og ørenes form og bevegelighet.
 3. Forparti: Her vurderes skulderens plassering og muskulatur, forbenas vinkling og stand, forbryst og potenes form og stand.
 4. Kropp: Her vurderes halsens lengde og holdning, rygglinje, brystkassens form og dybde og buklinjen.
 5. Bakparti: Her vurderes plasseringen av bekkenet, lengde, ansats og virvler til halen, bakbenas vinkling og stand, potenes form og stand og bakpartiets muskulatur.
 6. Bevegelse: Her vurderes harmoni og typisk gange, bevegelse sett fra siden, fremdrift, sett både forfra og bakfra og halens bevegelighet og føring.

Bakgrunnen for at klubben ønsker bred deltagelse på dette er at vi gjennom en slik undersøkelse kan danne oss et bilde av hvilken vei vi går med avlen i Norge. Etter hvert, når vi har fått avlsbedømmelse på flere generasjoner, kan vi se om det er enkeltting som videreføres på linjer og lære mer om hvordan vi skal jobbe for å fortsatt beholde schapendoesen som en sunn og frisk hund.

Vi oppfordrer alle til å delta på avlsbedømmelse av schapendoesen sin. Både de som skal i avl og de som ikke skal det.

Avlsbedømmelse er noe som gjøres gjennom klubben og ikke NKK. Har du spørsmål omkring avlsbedømmelse så ta kontakt med oss! 🙂

Nyttige linker: 

Godkjente rasespesialister finner du her
Dette er ikke en fullstendig oversikt, alle står ikke oppført på denne.
I tillegg har vi en godkjent rasespesialist i Norge: Anne-Cathrine Unelsrød

Kontaktinformasjon til dommerene finner du ved å søke opp navnet til dommeren her