Hva er en avlsbedømmelse?

En avlsbedømmelse er en detaljert gjennomgang av hver enkelt hund, sett opp mot rasestandarden. Det er altså ikke en konkurranse mellom hundene.

Det er kun spesialdommere som kan utføre avlsbedømmelse, det vil si dommere som er godkjent for å gjøre avlsbedømmelse av den nederlandske schapendoesklubben.

Vi oppfordrer alle til å delta på avlsbedømmelse av schapendoesen sin. Både de som skal i avl og de som ikke skal det. Men hvis din schapendoes skal brukes i avl, må den i henhold til avlsreglene være vurdert gjennom en avlsbedømmelse. Bakgrunnen for at klubben ønsker bred deltagelse på dette er at vi gjennom en slik undersøkelse kan danne oss et bilde av hvilken vei vi går med avlen i Norge. Etter hvert, når vi har fått avlsbedømmelse på flere generasjoner, kan vi se om det er enkeltting som videreføres på linjer og lære mer om hvordan vi skal jobbe for å fortsatt beholde schapendoesen som en sunn og frisk hund.

Merk at hunden må være fylt 15 måneder før den kan avlsbedømmes.

Hvordan går jeg frem om jeg vil få gjort en avlsbedømmelse på hunden min?

Klubben har tilbud om avlsbedømmelse minimum en gang i året. Det foregår enten på en aktivitetshelg eller på klubbens årlige rasespesial. Om du ikke har mulighet de gangene klubben arrangerer, så fortvil ikke.

 

Når du ønsker en avlsbedømming, gjør du som følger:

 • Fyll ut skjemaet Påmelding til avlsbedømmelse og sendt det på e-post til [email protected] sammen med et oppstillingsbilde av hunden (slik som på bildet) og kopi av registreringsbevis (stamtavle).
 • En avlsbedømming koster kr 250,- Dette dekker klubbens utgifter i forbindelse med avlsbedømmingen.
 • Når avlsrådet har mottatt påmeldingsskjemaet, registreringsbevis (stamtavle) og bilde, vil du (når avlsbedømmingen ikke skjer i regi av klubben) motta et avlsbedømmelsesskjema på mail som du selv printer ut og tar med til avlsbedømmingen.

 

 

Hvis du ønsker å gjøre en avlsbedømming utenom klubbens tilbud gjør du følgende for å finne en som kan gjøre avlsbedømmingen:

 • Sjekk utstillinger i nærheten av deg og se om noen av de godkjente rasespesialistene skal dømme på utstillingen. Link til godkjente rasespesialister vil du finne nederst på siden. Om du er i tvil om en dommer er godkjent, ta kontakt med Norsk Schapendoesklubb.
 • Når du har funnet en som er godkjent rasespesialist så tar du direkte kontakt med han/henne. Spør om vedkommende har mulighet til å foreta en avlsbedømmelse og avtal så tid og sted for når dette skal gjøres.  På engelsk er avlsbedømmelse oversatt til “inventarisastion form”.
 • På selve dagen for avlsbedømmelsen er det lurt om du har med et hardt underlag til å skrive på, registreringspapirer på hunden din, penn, utstillingsbånd og eventuelt vekt. Om avlsbedømmelsen blir gjort på et sted hvor det avholdes en utstilling får man nok låne en målestav der, hvis ikke må du ha med det. Vekt og høyde på hunden skal noteres på skjemaet. Husk å ta med avlsbedømmelsesskjemaet som du har fått tilsendt av avlsrådet. Noen rasespesialister krever også at du har chipleser. Sjekk dette på forhånd. Ofte er det mulig å låne en slik hos de som arrangerer utstillingen.
 • På avlsbedømmelse skjemaet vil du se at det vil være et punkt som ikke er fylt ut av rasespesialisten og det er om hun er egnet eller ikke egnet for avl. Denne skal ikke fylles ut av rasespesialisten, denne vurderingen gjøres i Nederland.
 • Når avlsbedømmelsen er gjennomført sender du avlsbedømmelsesskjemaet til avlsrådet på mail. Avlsrådet sender det videre til Nederland.

 

Hva skjer etter at jeg har sendt inn avlsbedømmelsen, registreringsbevis og bildet til avlsrådet?

Når avlsrådet har mottatt mailen din med alle papirene vil de videresende dette til Nederland. Avlsrådet i Nederland vil så gjøre en vurdering om hunden din er egnet for avl, eller ikke egnet for avl. De aller fleste hundene som blir bedømt, blir godkjent for avl.

Når Nederland har gjort en vurdering, sender de sin beslutning til klubben med et skriv om hunden er godkjent eller ikke godkjent for avl. Dette vil klubben sende deg på e-post.

Hvis du har tatt avlsbedømmelsen i utlandet:

Svensk- og Dansk Schapendoesklubb arrangerer avlsbedømmelse i forbindelse med sine spesialutstillinger. Om du har foretatt avlsbedømmelse i utlandet må du sende inn en kopi til avlsrådet, slik at vi får registrert det hos oss.

Praktisk gjennomføring av avlsbedømmelse:

Før bedømmelsen blir hunden målt, veid og fotografert. Under bedømmelsen blir en og en hund tatt fram til dommeren. Ofte vil dommeren danne seg et helhetsinntrykk og ber om at hunden vises i bevegelse.

Etter at hunden er bedømt får du med det utfylte skjemaet.

Skalaen som brukes er:

B– særdeles god (eksellent)
G– god
V– tilstrekkelig god
T– tvilsom
U– utilstrekkelig
– som brukes hvis hunden har en alvorlig feil
Bedømmelsen er delt inn i 6 hovedområder:
 1. Helhetsinntrykk: her vurderes rasetype, forholdet mellom lengde og høyde, benbygning, pels og temperament.
 2. Hode: Her vurderes uttykket, formen på skallen og snuten, skallens innbyrdes forhold, bitt, form og farge på øynene, pigment og ørenes form og bevegelighet.
 3. Forparti: Her vurderes skulderens plassering og muskulatur, forbenas vinkling og stand, forbryst og potenes form og stand.
 4. Kropp: Her vurderes halsens lengde og holdning, rygglinje, brystkassens form og dybde og buklinjen.
 5. Bakparti: Her vurderes plasseringen av bekkenet, lengde, ansats og virvler til halen, bakbenas vinkling og stand, potenes form og stand og bakpartiets muskulatur.
 6. Bevegelse: Her vurderes harmoni og typisk gange, bevegelse sett fra siden, fremdrift, sett både forfra og bakfra og halens bevegelighet og føring.

 

Avlsbedømmelse er noe som gjøres gjennom klubben og ikke NKK. Har du spørsmål omkring avlsbedømmelse så ta kontakt med oss!

Nyttige linker: 

Godkjente rasespesialister finner du her
Dette er ikke en fullstendig oversikt, alle står ikke oppført på denne.
I tillegg har vi en godkjent rasespesialist i Norge: Anne-Cathrine Unelsrød

Kontaktinformasjon til dommerne finner du ved å søke opp navnet til dommeren her

Påmeldingsskjema til avlsbedømmelse finner du her