Den første Schapendoes ble importert til Norge i 1997. Etterhvert er flere hunder importert, og bestanden er økende. Det har stadig blitt flere oppdrettere og avlsdyr, og det første norsk-fødte kullet så dagens lys den 31.mars 1999.

Klubbens historie starter i 2002 hvor Norsk Schapendoes Klubb (NSK) ble stiftet på Unelsrud Gård den 2. juni. Klubbens første styremøte ble avholdt uke 26 – 2002. Det var 13 schapendoes med eiere som var til stede ved etablering av klubben. I august 2003 holdt klubben sin første uoffisielle utstilling.

Siden 2005 har vi hatt tilbud om avlskåring i forbindelse med spesialutstillingen. Klubbens første offisielle utstilling var i 2006, og er tilknyttet Norsk Kennel Klub fra og med 1. januar 2006.

NSK forsøker å gi et varierende tilbud til medlemmene, f.eks medlemsmøter/-treff, medlemsblad (Schapendoesposten), kurs etc.

Vi har en spesialutstilling med tilbud om avlsbedømmelse én gang i året og i 2007 avholdt vi vårt første unghundskue/juniordag.

På klubbens juniordag blir alle deltakende hunder bedømt og får en utfyllende kritikk. Det er ingen konkurranse, slik som på vanlige utstillinger/valpeshow, men vi forsøker å samle flest mulig fra samme kull og la disse bli vurdert sammen som kull og gjerne opp mot foreldredyrene.