Klubben trenger medlemmer som ønsker å bidra i utvalg og komiteer!