Gjeting med Schapendoes

gjeting1
Foto: Ingjerd Jentoft Karlsen

Schapendoes er en kroppsgjeter og trives i møte med sau. En kroppsgjeter eller linjegjeter bruker kroppen og bevegelse i gjetingen, mens gjeterhunder som Border Collie og Kelpie bruker «eye» (hunden sniker seg mot og har et intenst blikk på sauen). Schapendoesen oppleves derfor for en «mykere» gjeter og at den er noe mere «surret». Dette da det ser ut til at hunden ikke har fokus på sauen hele tiden, men det har den absolutt.

Gjeting 1
Åsa Av Geehrbacch “Roxy” eier & foto: Kari Anne Sølvernes.

Det å få bruke sine instinkter er positivt og mange schapendoeser har også blitt tryggere av å ha litt gjetererfaring. Dette betyr ikke at den i ettertid vil få sterkere gjeterinstinkter, men mange heller har erfart at hunden blir mer trygg og rolig.

Klubben har arrangert gjeterkurs i samarbeid med «Fjellgjeting» ved Ørjan Halvorsen. Han har god erfaring med gjeting og Schapendoes. Ørjans mål er å gi et tilbud til alle som ønsker å gjete, og gi et kurs som er tilpasset forventningen til hver rase og individ.

Gjeting 2
Her er et eksempel på hvordan Schapendoes kan gjete, hvor  hunden står avventende og unngår provokasjon ved å se en annen vei enn sauen, inntil sauen går i rett retning.
Åsa Av Geehrbacch “Roxy” eier & foto: Kari Anne Sølvernes.

Skrevet av Kari Anne Sølvernes