Her vil vi legge ut oversikt over forskjellige akiviteter i klubbens regi, slik som gåturer, medlemsmøter, kurs ertc.

Gåtur Ellingsrud 9. februar 2020

Gåturer og treff

Åsa Av Geehrbacch “Roxy” eier & foto: Kari Anne Sølvernes.