STYRET

Leder: Natalie Sæle

Nestleder: Martin Breda

Styremedlem: Kjersti Smørvik

Styremedlem: Thor Konrad Johnsen

Styremedlem: Mads Fredheim

Varamedlem: Karen Siebenbrodt

 

Revisor: Jostein Skår-Ekse

Revisor (vara): Vibeke Malvik

Kasserer: Thor Konrad Johnsen

Medlemskontakt: Styret
Redaktør SchapendoesPosten: Astrid Buer
Webmaster: Kjersti Smørvik og Martin Breda

VALGKOMITE

Leder: Christina E. Krekling

Medlem: Marianne Haugen

Vara: Magnhild Oppdahl

AVLSRÅDET

Leder: Ellen Stene Bakke

Medlem: Gunn-Karin Østby

Medlem: Thor K. Johnsen

AKTIVITETSKOMITE

 

Klubben søker flere medlemmer som kan tenke seg å starte med aktiviteter i sitt nær område, for treff og sosiale arrangement og være kontakt person for sitt område.

UTSTILLINGSKOMITE

Ellen Stene Bakke, Gunn-Karin Østby, Martin Breda og Natalie Sæle.

Klubben ønsker at alle som ønsker å være med å arrangere klubbens rasespesial å vise sin interesse.
Det er mange forskjellige roller som må dekkes, så det er arbeid oppgaver for alle.