Styret og komiteer – Norsk Schapendoesklubb

Styret og komiteer

STYRET

Leder: Vigdis Ingjer

Nestleder: Inger Anette Backer

Styremedlem: Ellen Stene Bakke

Styremedlem: Edmund Ten Hacken

Styremedlem: Gunn Karin Østby

Varamedlem: Tove Svenby

Varamedlem: Anita Kristiansen

Revisor: Jostein Skår-Ekse

Revisor (vara): Vibeke Malvik

Kasserer: Edmund Ten Hacken

Medlemskontakt: Styret
Redaktør SchapendoesPosten: Astrid Buer
Webmaster: Styret

VALGKOMITE

Leder: Hanne Jackobsen

Medlem: Christina E. Krekling

Medlem: Jonny L. Ingjer

Vara: Cathrine Hovland

AVLSRÅDET

Leder: Ellen Stene Bakke

Medlem: Vigdis Ingjer

Medlem: Christina E. Krekling

AKTIVITETSKOMITE

Nord-Norge

Ingeborg Mikalsen
Stokmarknes
Mail: ingeb-mi@online.no

 

Klubben søker flere medlemmer som kan tenke seg å starte med aktiviteter i sitt nær område, for treff og sosiale arrangement og være kontakt person for sitt område.

UTSTILLINGSKOMITE

Klubben ønsker at alle som ønsker å være med å arrangere klubbens rasespesial å vise sin intresse.
Det er mange forskjellige roller som må dekkes, så det er arbeid oppgaver for alle.