GPRA GENTEST

Direkte DNA-test er tilgjengelig for Schapendoes.  Etter at Biofocus sa opp avtalen om å teste Schapendoes, har den Nederlandske klubben inngått en ny avtale med  The Expertise Center for Genetics of CompanionAnimals (ECGG) i Utrecht. Mutasjonen som er ansvarlig for PRA (progressive retinal atrophy) hos Schapendoes ble funnet for noen år siden. ECGG i Utrecht utfører nå denne DNA-testen. ECGG sender testresultatene til Den Nederlandske Schapendoesklubben, som igjen sender til de andre raseklubbene. I forhold til avl: heterogeneous individer: (bærere + -), normale, friske genotyper (homozygous ++) and affiserte(homozygous mutant -) kan bli identifisert.   Faktura for testen vil bli sendt til eier sammen med resultatet. ECGG tilbyr også muligheten for å tilby DNA-profil I tillegg til gPRA-testen. Det kan man fylle ut på skjemaet.

Print ut skjemaet og ta det med til veterinæren. Veterinæren sjekker microchip for å se at nummeret stemmer . For å få best mulig resultat anbefales det at testen utføres med  blodprøver
Hand the form over to your vet.The vet uses a chip reader to read your dog’s microchip to check that the chip number matches the number on the pedigree of the dog presented for the test

For dette ,vær snill å sende inn et EDTA -glass som inneholder 2-4 ml blod. Hvert glass må ha en merkelapp med chipnummer og navn på hunden. Hvis det er umulig å få til blodprøve kan du også sende inn 2 swabs, men dette vil innebære ekstra kostnader. Prøvene trenger ikke å nedkjøles men må sendes straks. Prøveglassene må pakkes godt, slik at de ikke skades/knuses under frakt. ECGG vil samle de innsendte prøvene og analysere dem samlet periodevis, det kan derfor ta litt tid før resultatet er kjent. Hvis du planlegger paring, send prøvene i god tid  (minst to mnd.)før forventet løpetid.

Send :

  • Kopi av stamtavle/reg.bevis.
  • Utfylt og signert skjema.

Send alt sammen til:

DNA diagnostics
UVDL
Postbust 85422
3508 AK Utrecht

Hvorfor blodprøver og ikke swabs.

Det første laboratoriet som testet Schapendoes har samlet DNA fra alle hundene de testet helt siden starten. Dette  DNA er tilgjengelig for videre forskning i fremtiden for andre unormale tilstander hos rasen.  Det andre laboratoriet som testet gjorde det samme og sitter også på innsamlet materiale. Nå tilbyr også ECGG også det samme, altså tilbyr mulighet til å samle blod innsendt fra alle hunder som testes og prisen er inkludert i prisen for testen.  Den Nederlandske klubben arbeider nå med muligheten for å få samlet alt innsamlet materiale på ett sted. Dette blodet kan brukes for å forbedre fremtidig forskning på arvelige defekter. Blod inneholder ikke bare DNA, men mange andre substanser som kan bidra til informasjon i forhold til fremtidig forskning. Og det er nødvendig med mye DNA for å få et godt result.

Med swab er det en risiko for at det ikke inneholder nok arvemateriale , eller at swabene har blitt kontaminert av f.eks. sopp, eller ved prrøvetaking av kontakt med fingrene. Da vil det være for lite celle materiale tilstede og utilstrekkelig DNA kan bli isolert. Dette kan gjøre det umulig å gjennomføre testen og det bllir nødvendig med ny prøvetaking (og med nye kostnader).

I tillegg til nedenstående skjema må du hente ut et tilleggsskjema fra Dogweb som tas med til veterinæren. Skjemaet finner du ved å logge inn på “min side” hos NKK og klikke på lengen “bestille skjema for DNA-analyse”
Både rekvisisjonsskjema og tilleggsskjema skal medbringes til prøvetaking og signeres av både eier og veterinær.

Tilleggsskjema kan sendes direkte til NKK ved helseavdelingen, slik at de har attesteringen klar når prøvesvarene mottas.

DNA test form Schapendoes