Hunder kommer av og til i den situasjoner at de må omplasseres. De vil presenteres her etter ønske fra eier.